REKLAMA

Kamiński i Wąsik wezmą udział w posiedzeniu? Będzie gorąco! SEJM NA ŻYWO!

Kamiński i Wąsik wezmą udział w posiedzeniu? Będzie gorąco! SEJM NA ŻYWO!

Porządek dzienny 4. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25 i 26 stycznia 2024 r. (czwartek-piątek).

Początek obrad 25 stycznia 2024 r. o godz. 10:00

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 75)
– uzasadnia poseł Bartosz Romowicz.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 28)
– uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Wincenty Sławomir Broniarz.

Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druki nr 83 i 151)
– wystąpienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz posła Stanisława Szweda.

Ślubowanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca


Porządek dzienny może być uzupełniony o:

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr 85 i )
– wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich oraz posła

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych. (druk nr …)

oraz o ewentualną uchwałę Senatu do ustawy:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2024 (druki nr i )

Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.

fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu

25-01-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)