REKLAMA

Polsko–słowackie spotkanie Pełnomocników Granicznych

26 i 27 kwietnia br. w miejscowości Liptowsky Jan w Słowacji odbyło się spotkanie Pełnomocników Granicznych RP dla odcinków Bieszczadzkiego, Karpackiego, oraz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z Pełnomocnikami Granicznymi Republiki Słowackiej. Towarzyszyli im Zastępcy, Pomocnicy oraz Eksperci Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji.

Na spotkaniu stronę polską reprezentowali: gen. bryg. SG Andrzej Popko – Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Bieszczadzkiego Oddziału SG, gen. bryg. SG Stanisław Laciuga – Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Karpackiego Oddziału SG oraz gen. bryg. SG Adam Jopek – Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Śląskiego Oddziału SG.

Natomiast stronę słowacką reprezentował plk. Mgr. Peter Benko – Pełnomocnik Graniczny RS z Preszowa, plk. JUDr. Peter Sivoň – Pełnomocnik Graniczny RS z Żyliny, oraz pplk. Mgr. Stefan Bromberger – Zastępca Pełnomocnika Granicznego RS Dyrekcji Policji Granicznej ds. Cudzoziemców w Sobrance.

W trakcie spotkania dokonano oceny bilateralnej współpracy na wspólnym odcinku granicy państwowej. Dotyczyła ona m.in. realizacji zadań w ramach wspólnych patroli, wykonywania kontroli w rejonach przygranicznych oraz administrowania polsko-słowacką granicą państwową. W trakcie spotkania przedstawiona została także analiza stanu bezpieczeństwa wspólnego odcinka granicy oraz poddano ocenie oznakowanie przebiegu granicy polsko-słowackiej. Ponadto ocenione zostało funkcjonowanie Centrów Współpracy Policyjnej i Celnej: Trstená – Chyżne oraz Barwinek – Vyšnỳ Komárnik. Poddano także analizie zagrożenia dot. przestępczości transgranicznej na wspólnie ochranianych odcinkach granicy państwowej. Podsumowano działalność i współpracę Aparatu Pełnomocnika i dokonano uzgodnień w zakresie dalszej międzynarodowej współpracy.

źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
fot. Policja RS


29-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)