REKLAMA

W poniedziałek sesja sejmiku. Ważne punkty w programie

PODKARPACIE. 58. sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie Panu Stefanowi Michalczakowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Nozdrzec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Żurawica.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Krośnieńskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Rymanowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Fundacji Polskiej Akademii Nauk.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie województwa podkarpackiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/869/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Harasiuki realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/872/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Wojaszówka realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno poprzez budowę, przebudowę drogi na terenie Gminy Wojaszówka”,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/916/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968”,
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści aneksu nr 77 do umowy zawartej dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury – Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Interreg Europa,
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Interreg Europa,
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.,
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023-2045.
22. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
23. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie,
24. Sprawozdanie z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 – stan na dzień 31.12.2022 r.,
25. Stan wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020
– stan na dzień 31.12.2022 r.,
26. Stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – stan
na dzień 31.12.2022 r.,
27. Działalność Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – stan
na dzień 31.12.2022 r.
28. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 17 stycznia 2023 r. do 7 lutego 2023 r.
29. Informacja z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LVII sesji w dniu 30 stycznia 2023 r.
30. Interpelacje i zapytania radnych.
31. Wnioski i oświadczenia radnych.
32. Wystąpienia zaproszonych gości.
33. Zamknięcie sesji.

25-02-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)